Манастир Буково, као члан Удружења произвођача вина „Неготинска Крајина“,  учествовао је у представљању будућих ознака географског порекла за вина, која је одржана 27. новембра 2014. просторијама Туристичке организације Србије. Ова презентација одржана је након успешно реализованог пројекта Министарства пољопривреде и заштите животне средине, који је финансирала Европска унија, као и помоћи Немачке организације за помоћ и сарадњу (GIZ) у источној Србији. Удружење произвођача вина са будућом ознаком географског порекла „Књажевац“ је прво удружење које је у Србији у званичној процедури за успостављање ознаке за вино по ЕУ “PDO/PGI” систему  географског порекла. Удружење произвођача вина са будућом ознаком географског порекла „Неготинска Крајина“ је у завршној фази процедуре за предају апликације за успостављање ове ознаке из Источне Србије. Успостављање ознака географског порекла за вина по новом европском систему представља историјски тренутак у српском винарству, с обзиром да је то потврда унапређења квалитета у Србији и промоција наших вина, земље и регија, из којих вина са географским пореклом долазе.