Последњих година у манастиру Буково у току је уређење шума, које се састоји од планског проређивања постојеће шуме и пошумљавања. Захваљујући труду Ненада Стевановића и Ђорђа Филиповића, дипломираних инжењера шумарства покренута је акција пошумљавања манастирских шума.

У ГЈ „Буково-Вратна“ засађено је приближно 500 садница Храста Китњака, чиме је практично отпочела обнова манастирских шума тимочке Епархије у знаку очувања једног од највреднијих природних богатстава Србије.