Министарство културе подржало је пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на зидном сликарству цркве Светог Николаја Чудотворца манастира Буково.

 

Пројекат конзерваторско – рестаураторских радова постојећих фресака у манастирској цркви ресорно министарство подржало је у оквиру конкурса из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања непокретним културним наслеђем у 2023. години са 2,4 милиона динара.

Реча је о пројектру чији је циљ очување жиовписа у цркви Светог Николаја Чудотворца у којој се данас уочавају два слоја живописа, од којих је новији из 1902. године и дело је Милисава Марковића из Књажевца, који је осликао велики број иконостаса за цркве и манастире у овом крају, али и у другим местима Србије. Марковић је живопис у манастиру Буково извео према нарцтима Стеве Тодоровића, познатог српског сликара романтизма.

Пројекат реконструкције предвиђа постојећи живопис из 1902. године и оних делова живописа из 16. и 19. века који су видљиви. Сматра се да су од првобитног остале две фреске богородице и ставу оранс који се налази у своду западног травеја и Свети Арханђел Михајло на западној фасади у ниши, као и фрагменту у конхи северне певнице и на своду олтарске апсиде.

Радови би, према пројекту Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду, обухватили консолидацију малтерне подлоге, малтерисање пукотина и других дубинских оштећења, инјектирање, фиксирање прашкастог и подљуспаног бојеног слоја, чишћење површине бојеног слоја, пломбирање оштећења, ретуширање пломби и површинских оштећења, молерај и орнаментику.

Ресорно министарство је и прошле године суфинансирало пројекат рестаураторско – конзерваторских радова на иконостасу цркве Светог Николаја Чудотворца са 1,8 милиона динара. Конзерваторско – рестаураторски радови на живопису, који ће бити реализовани ове године су, зато непроцењивог значаја за циљне групе посетилаца ради верског и културног туризма, али и других одрживих облика туризма.

Неопходна је замена столарије, комплетна израда дрвених прозора и врата на основу скица и слика из периода од пре стотинак година, али и санација пода. Године 2025. биће 190 година од васпостављања манастира Буково у оквиру Тимочке епархије.

Радови на заштити и уређењу манастриског комплекса били би заокружени комплетном санацијом пода и заменом столарије, за које тренутно недостају средства.

Братство манастира покреће акцију прикупљања добровољних прилога верника и људи добре воље како би се овај велики подухват довршио.

Заинтересовани своје прилоге могу да уплате на текући рачун 205 – 183011-75 са назнаком: за обнову манастирског храма.

 

Текст: Сузана Михајловић Јовановић, НГ Портал