Епископ града Аквеје (AQUAE) који се по својој прилици налазио код данашњег пристаништа Прахова на Дунаву био је потчињен аутокефалном архиепископу Прве Јустинијане чије је седиште било у Скопљу. Почетком 11. века образована је Охридска архиепископија (1014), која је поред осталих области на северу Балканског полуострва обухватала и Тимочку Крајину, изложену честим пустошењима, a чији је црквени положај увек био несигуран и несталан.